Skip naar content

Gemeenten en bedrijfsleven starten met prestatieladder socialer ondernemen

11 december 2012

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. En doen dat kwalitatief op een goede manier. Bedrijven kunnen zich via www.pso-nederland.nl inschrijven voor certificering.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is ontwikkeld door TNO, in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en SIRN (Stichting in- Return Nederland). Het meetinstrument is vanaf 14 juni beschikbaar en zal de komende tijd nog verder worden doorontwikkeld.

De PSO is het eerste objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Aukje Smit, projectleider PSO bij TNO: “Met een PSO-erkenning kunnen de bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent”.

Apeldoorn is de eerste gemeente die de PSO gaat inzetten in het kader van social return bij een meervoudige onderhandse aanbesteding. Ook het bedrijfsleven start met de prestatieladder. Clement Dekker, manager Kwaliteit van Trigion: “Het PSO-certificaat is belangrijk voor ons imago, maar het helpt ons ook richting te geven aan ons social return beleid en de uitvoering ervan”.


Transparantie

MVO Nederland juicht het toe dat er meer transparantie komt als het gaat om de inzet en resultaten die bedrijven boeken in het werken met mensen die een lastige positie op de arbeidsmarkt hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om te laten zien wat ze presteren.

Vanuit De Normaalste Zaak – een initiatief van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation – wordt het instrument actief aangeboden aan ondernemers die mensgericht(er) willen ondernemen.

Lees verder:
- op de website van TNO
- in het dossier Diversiteit en Arbeidsparticipatie op de website van MVO Nederland 

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen