Skip naar content

Aanpassen aan klimaatverandering

11 december 2012

Onlangs hebben meetstations op de Noordpool CO2-waarden in de lucht gemeten van meer dan 400 ppm (parts per million). Dit niveau is in miljoenen jaren niet voorgekomen op aarde. Wat betekent dat voor onze samenleving? En uiteindelijk voor u als ondernemer?

Het Arctisch gebied wordt gezien als het ‘early warning system’ van onze planeet. Veel aspecten van klimaatverandering komen in versterkte mate daar tot stand. Dat geldt ook voor het doorbreken van de 400 ppm-grens voor CO2.

Opwarming

PPM CO2 staat voor het aantal deeltjes CO2 per miljoen deeltjes lucht. Wetenschappers denken dat 350 ppm de bovengrens zou moeten zijn om een stabiel klimaat te behouden en opwarming van de aarde tegen te gaan. Voorlopig stijgt de mondiale uitstoot van CO2  alleen maar.

Gevolgen

Opwarming van de aarde heeft gevolgen voor het Noordpoolgebied, maar ook voor de rest van de aarde. Die gevolgen zijn direct zichtbaar en zijn niet alleen milieutechnisch, maar ook politiek en economisch van aard.

Zo bouwen steeds meer landen die grenzen aan de Noordpool (Rusland, Noorwegen, Canada) hun militaire aanwezigheid daar op. Ze willen de oliebronnen ontginnen die naar verwachting zullen vrijkomen zodra het zee-ijs zich verder terugtrekt.

Recorddroogte in de VS en overstromingen in onder meer Rusland, China en Turkije wijzen op een klimaat dat instabiel wordt. Dat zorgt voor veel menselijk leed, maar ook voor economische schade. Zo ziet Munich RE, een Duitse herverzekeraar, tussen 1980 en 2011 een sterke toename van het wereldwijde schadebedrag door extreme weersomstandigheden.

Aanpassing

Elk bedrijf met een (deels) internationale keten kan hiervan direct de gevolgen ondervinden. Bijvoorbeeld door sterk fluctuerende grondstof- en energieprijzen. Zo pieken momenteel de prijzen voor maïs en soja als gevolg van de droogte in de VS. Met katoen gebeurde in 2010 hetzelfde, na overstromingen in Pakistan. Soortgelijke effecten kunnen natuurlijk ook dichter bij huis optreden met extreem weer.

Denk daarom na over het verduurzamen van uw energiebehoefte en het verminderen van de risico’s van grondstoffenschaarste in uw keten. Praktische tips, trucs en achtergrondinformatie leest u in de webdossiers Energie en klimaat en Grondstoffenschaarste.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen