Skip naar content

60 nieuwe Green Deals voor groene groei

11 december 2012

Champignons kweken zonder CO2-uitstoot. Gebouwen verwarmen met kattenbakkorrels. De Nederlandse scheepvaart op schone brandstof laten varen. Dit is slechts een greep uit de 60 Green Deals die bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden sloten op 14 juni 2012.

In totaal ruim 130 Green Deals

De 60 nieuwe Green Deals komen bovenop de 75 Green Deals die werden ondertekend in 2011. Ook MVO Nederland sloot destijds een Green Deal, namens 19 bedrijven en organisaties die zich inzetten voor het verduurzamen van de betonketen.

MVO Nederland is bovendien lid van de Koepel Green Deal: een overkoepelende Green Deal waarin het bedrijfsleven, milieuorganisaties en de overheid zich hebben verenigd om groene groei te bevorderen.

Het totaal van ruim 130 Green Deals dat inmiddels is gesloten, is meer dan de 100 die de overheid zich voor 2012 tot doel had gesteld. Of en wanneer de overheid de inschrijving voor nieuwe Green Deals opent, is nog niet bekend.

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken met de overheid die obstakels voor groene groei wegnemen voor bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Dat kan bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningen te verlenen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën te ondersteunen en de toegang tot de kapitaalmarkt te verbeteren.

Bekijk een animatie over de Green Deals

Lees achtergrondinformatie en voorbeelden van Green Deals

Meer over het MVO Netwerk Beton

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen