Skip naar content

5 belangrijke redenen om met ISO 26000 te starten

11 december 2012

Over de internationale MVO-richtlijn ISO 26000 wordt veel gesproken. Maar is dit relevant voor uw bedrijf? Vijf belangrijke redenen om met ISO 26000 aan de slag te gaan.

Foto: Nationalebeeldbank.nl

ISO 26000 is een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En helpt bij het structureel invoeren van MVO.

1.De MVO-paraplu

Veel bedrijven doen al op één of andere manier aan MVO, maar meestal zijn het losse activiteiten. De samenhang ontbreekt. ISO 26000 is een integrale aanpak van MVO; het geeft u een helder overzicht van uw MVO-inzet.

2. Focus in MVO-activiteiten

Elk bedrijf heeft zijn eigen MVO-profiel. Thema’s die voor het ene bedrijf belangrijk zijn, zijn bijzaak voor een ander. Waar is voor uw bedrijf veel duurzaamheidswinst te halen? ISO 26000 helpt bij het aanbrengen van focus in MVO-activiteiten.

3. Aan de slag

Weten aan welke maatschappelijke thema’s u een bijdrage wilt leveren is één ding. Zorgen dat dit in alle bedrijfsactiviteiten gebeurt, is een tweede. ISO 26000 helpt bij het implementeren van MVO met tips en trucs voor het creëren van draagvlak, het meten en evalueren van MVO-prestaties en nog veel meer. De MVO-wegwijzer ISO 26000 helpt u hierbij op weg.

4. Dezelfde taal

Er bestaan veel verschillende stappenplannen en richtlijnen voor MVO. Dat kan tot spraakverwarring leiden. ISO 26000 is een internationale richtlijn, waaraan 94 landen hebben meegewerkt. In internationale handelsrelaties is het makkelijk als we allemaal dezelfde taal spreken.

5. Geloofwaardigheid

Steeds meer afnemers vinden duurzaamheid van hun inkopen belangrijk. Dit zie je op de zakelijke markt en op de consumentenmarkt. Om in te spelen op deze vraag, is het belangrijk te laten zien wat u aan MVO doet. Met ISO 26000 vergroot u de geloofwaardigheid van uw MVO-communicatie.

Veel bedrijven weten nog niet welk deel van de richtlijn voor hen interessant is. Daarnaast worstelen ze soms met de omvang van de richtlijn.

MVO Nederland helpt u op weg

Kom naar de workshop Introductie ISO 26000 op 4 juli 2012.

Na deze training:

  • Weet u wat ISO 26000 voor u kan betekenen
  • Weet u welke principes en thema's in ISO 26000 aan de orde komen
  • Heeft u eerste stappen genomen om ISO 26000 toe te passen binnen uw bedrijf

Verhinderd op 4 juli? Na de zomer volgen meer workshops over ISO 26000. Aanmelden kan bij Nelleke Jacobs: n.jacobs@mvonederland.nl. Informatie over data en locatie volgt later.

Meer informatie over het hoe, wat en waarom van ISO 26000 leest u in het webdossier.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen