Skip naar content

Navigator MVO richtlijnen

Welke programma's en gedragscodes zijn er voor uw product of branche? En hoe weet u of u met die gedragscodes voldoet aan de internationaal erkende MVO richtlijnen van de OESO, de ILO en de VN? De Navigator MVO Richtlijnen schept duidelijkheid.

 

Kies op sector én thema

Deze online tool toont ondernemers per sector welke richtlijnen en gedragscodes van toepassing zijn. Op OESO-richtlijn kiezen kan ook: wat zijn de regels voor mededinging, voor corruptiebestrijding of voor consumentenbelangen? Per thema komen de relevante richtlijnen in beeld. Selecteren op sector én thema kan ook.

 

Meer informatie

De Navigator is ontwikkeld door het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen (NCP) en MVO Nederland. Heeft u opmerkingen en aanvullingen over de Navigator, mail ze naar d.wilson@mvonederland.nl

 

 

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen