Skip naar content

MVO-wegwijzer ISO 26000

De MVO-wegwijzer ISO 26000 neemt u bij de hand om MVO op een structurele manier toe te passen in uw bedrijf volgens ISO 26000. De tool is gemaakt voor de wat grotere MKB-bedrijven die aan de slag willen met (delen van) MVO.

Doel

De MVO-wegwijzer ISO 26000 zorgt ervoor dat de ISO 26000-richtlijn leesbaar en bruikbaarder is voor het MKB. De wegwijzer deelt de richtlijn op in 4 delen:

- Wat zijn mijn uitgangspunten voor het implementeren van MVO?
- Wie zijn mijn stakeholders en hoe betrek ik hen?
- Wat zijn de MVO-onderwerpen en welke hebben voor mij prioriteit?
- Hoe integreer ik MVO in mijn bedrijfsvoering?

Per deel staat wat ISO 26000 van bedrijven verwacht, inclusief tips om hiermee aan de slag te gaan. De wegwijzer helpt ook te bepalen welke MVO-thema's prioriteit hebben voor het bedrijf.

Ga naar de MVO-wegwijzer ISO 26000

MVO-scan ISO 26000

Zie ook de bijbehorende MVO-scan ISO 26000 waarin duidelijk wordt hoe u scoort op bovengenoemde delen van de richtlijn.

Kosten

Zowel de wegwijzer als de scan zijn gratis.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen