Skip naar content

PRIMA Ondernemen Award

De PRIMA Ondernemen Award is de prijs voor ondernemers in de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) die koplopers zijn op het gebied van duurzaam innoveren en ondernemen. De NRK organiseert de prijs samen met Windesheim, Avans Hogeschool, Stenden Hogeschool, Fontys Hogescholen, CIMO en Syntens. ABN AMRO en Berenschot ondersteunen deze Award. Samen stellen zij zich ten doel duurzame ontwikkeling en innovatie in bedrijven te stimuleren, de toegevoegde waarde en de concurrentiepositie van de bedrijven te vergroten en samenwerking en kennisuitwisselingen tussen hogescholen en bedrijven te bevorderen.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen