Skip naar content

Zink

Zink

Zink wordt in veel producten toegepast zoals in verzinkt staal (tegen corrosie - wordt veel gebruikt in de auto-industrie), in daken en goten, als spuitgietstuk voor basisframes van elektronische en huishoudelijke apparatuur en als grondstof van verf en batterijen.
Zink wordt overal ter wereld gewonnen uit de ertsen sfaleriet, smithsoniet en calamien. Sfaleriet - de meest gebruikte - bevat meestal 10% ijzer en 40 - 50% zink. De winning en raffinage van zink kost minder energie dan de verwerking van andere metalen. Jaarlijks wordt er wereldwijd 11 miljoen ton zink geproduceerd. De belangrijkste producenten zijn Australië, Canada, China, Peru en de Verenigde Staten.
In Europa zijn de grootste mijnen te vinden in Ierland en Zweden. Zink-erts is relatief schaars, de huidige voorraden worden geschat op 20-40 jaar. Zink kan echter ook uit ertsen met een lager zinkgehalte worden gehaald door middel van elektrolyse. Met deze techniek gaat veel energie gepaard.
Het Nederlandse bedrijf Nyrstar is de grootste zinkproducent ter wereld, met een marktaandeel van ongeveer 10%. Het bedrijf is bovendien een van de grootste smelters en raffinaderijen van primair lood en produceert ook een reeks waardevolle bijproducten, zoals zilver, zwavelzuur, goud, koper en indium.
Na gebruik kan zink eenvoudig worden gerecycled. In de praktijk wordt al 90% tot 95% hergebruikt.
Lees hieronder over de specifieke MVO-issues en de trends en ontwikkelingen in deze keten.

MVO-issues
Naast de algemene MVO-issues, gelden deze specifiek voor zink:
• Afhankelijk van de vraag naar zink en de prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkten zal de winning van zink geavanceerder moeten worden. Zink-erts is tamelijk schaars, naar verwachting is het met de huidige technieken nog ongeveer 20-40 jaar winbaar.
• Bij zinkproductie komen bepaalde hoeveelheden van het problematische cadmium vrij. Ook na zuivering zit er altijd nog een beperkte hoeveelheid cadmium in het zink. Tevens is er soms sprake van het gebruik van toxische stoffen in chemische baden, zoals cyanide en chroom. Het is belangrijk om bij de productie van zink de schadelijke stoffen zorgvuldig af te vangen.
• Zink kan zich ophopen in mensen, dieren en gewassen. In de praktijk levert dit echter vrijwel nooit problemen op. Er is niet wetenschappelijk aangetoond dat uitspoeling van zink (bijvoorbeeld bij zinken dakgoten) schadelijk is voor mens en milieu of gewassen.
• De verwerking van erts vindt plaats in smelterijen, onder meer in Nederland. Dit proces gaat gepaard met een hoog energie-verbruik. Volgens het Bureau of International Recycling (BIR) kan er bij de productie van zink 76% CO2 worden bespaard.

Wilt u aan de slag met MVO?
Lees hier wat u kunt doen om uw MVO-beleid aan te scherpen.

 

Laatst gewijzigd: 11 feb 2014 - 10:46

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen