Skip naar content

Toerisme, recreatie en sport

Toerisme is een van de grootste en meest winstgevende bedrijfstakken ter wereld. Veel opkomende economieën draaien op toerisme. De bedrijfstak omvat bedrijven die zich bezig houden met recreëren, reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden en sport. Denk aan reisorganisaties, sport- en vakantie accommodaties en campings. Duurzaam toerisme en recreatie is noodzakelijk vanwege de sterke afhankelijkheid van natuur en cultuur.

Toerisme is een van de grootste en meest winstgevende bedrijfstakken ter wereld. Veel (opkomende) economieën draaien op toerisme. Maar zonder natuur en cultuur bestaat de bedrijfstak niet. Duurzaam toerisme, recreëren en sporten is dan ook noodzakelijk.

In de hele keten van de toeristische en recreatieve dienstverlening vindt milieubelasting plaats. Zowel bij het vervoer, het verblijf (accommodatie) als tijdens recreatieve activiteiten. Denk aan verstoring van de natuur, luchtvervuiling, waterverbruik en (zwerf)afval.

Ook kan toerisme en recreatie gevolgen hebben voor de leefsituatie van de lokale bevolking. Wanneer de gevolgen voor mens en milieu negatief zijn, spreekt men van recreatiedruk. Recreatiedruk is het negatieve effect van recreatie en toerisme op de bevolking en omgeving van een gebied. Daarnaast speelt bij toerisme ook de kwestie van kinderprostitutie, met name in Azie.

Wat kunnen bedrijven in de toeristische sector doen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen heet in de reisbranche ook wel Duurzaam toeristisch ondernemen (DTO). In antwoord op de vraag van reisorganisaties wat dit voor hen betekent, is het systeem Travelife ontwikkeld.

 

MVO in toerisme, recreatie en sport

 

Biodiversiteit en grondstoffenschaarste

Een dagje uit, op vakantie gaan, sporten, je doet het meestal buiten. De invloed op het natuur- en cultuurlandschap en het milieu is daarom erg groot in deze sector. Accomodaties komen vaak in de plaats van natuur. De grootste MVO-uitdagingen in deze sector zijn te vinden in biodiversiteit en grondstoffenschaarste. Goed contact met de omgeving is van groot belang om schade en overlast - voor mensen en dieren - te vermijden. Natuur kan door lawaai of ruimtegebruik verstoord worden. Het beperken van deze overlast is zowel voor de omgeving als voor de gasten belangrijk.

 

Milieu, energie en klimaat

Een juiste verwerking van afval levert winst op voor het bedrijf en het milieu. Immers, vervuiling door afval heeft ook een negatief effect voor de toerisme en recreatieplekken, omdat deze minder aantrekkelijk worden. Ook met water moet bewust worden omgegaan. Sommige toeristische gebieden kennen een watertekort: het totale waterverbruik in een gebied is dan groter dan er gewonnen kan worden. Goede voorlichting aan gasten is dan essentieel. Bij accommodaties is op het gebied van energiebesparing vooral winst te behalen bij airconditioning, verwarming en verlichting.

In de reisbranche wordt gevlogen, gereden per trein, bus of auto. Consumenten kunnen CO2-uitstoot door vervoer van en naar de vakantiebestemming compenseren. Zowel aanbieder als consument hebben bovendien een belangrijke rol in het besparen van energie.

 

Transparantie en communicatie

Bedrijven en branche-organisaties in deze sector kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording omtrent duurzaamheid van hun klanten. Door informatie te verstrekken over duurzaamheid en de negatieve invloed die zij op mens en milieu kunnen hebben tijdens het recreëren.

Lees meer over transparantie, communicatie en marketing.

 

Mensenrechten en internationale arbeidsomstandigheden

Bij vakanties naar het buitenland is het goed de belangen en wensen van werknemers en lokale bevolking bij toeristische ontwikkeling in het oog te houden. Zowel in binnen- als buitenland is open en goede communicatie met mensen in de omgeving belangrijk. Het creëert wederzijds begrip.

Wees alert op gedwongen exploitatie van mensen en betaalde inzet van de lokale bevolking. Ook (kinder)sekstoerisme is een probleem dat speelt in deze branche.

Deze bedrijfstak speelt tevens een belangrijke rol bij politieke ontwikkelingen. En het draagt bij aan wederzijds begrip wanneer mensen in contact komen met andere leefwijzen en culturen.

Lees meer over mensenrechten en internationale arbeidsomstandigheden.

 

Er zijn nog veel meer manieren om het MVO-beleid van deze branche aan te scherpen. Denk aan een stakeholderdialoog, verbeter uw logistiek en mobiliteit,  zet in op goed werkgeverschap en HR en neem uw inkoop- en ketenbeleid onder de loep.

Er zijn nog veel meer manieren om uw MVO-beleid vorm te geven. Lees meer in onze themadossiers

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen