Skip naar content

Musea, kunst en cultuur

Musea en organisaties in kunst en cultuur hebben een maatschappelijke functie. MVO past dus goed in deze sector. Maar MVO is niet alleen de maatschappelijke taak die culturele instellingen in essentie al invullen. Het gaat ook om een duurzame bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, duurzaam inkopen, duurzaam (ver)bouwen en transparantie.

In de bedrijfstak musea, kunst en cultuur bevinden zich onder meer musea, theaters en concertgebouwen, kunsteducatie en kunstbeoefening, circus, variété en kermissen, dansscholen, galeries en kunstuitleen, omroepen, filmproductie en radio- en televisieproductie en pers en journalisten.

MVO in Musea, kunst en cultuur

Musea hebben vanuit hun kerntaak al een maatschappelijke missie; zij zijn er voor iedereen, en leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Ook in de bedrijfsvoering zijn er kansen voor MVO. Culturele instellingen zijn vaak gehuisvest in grote, centraal gelegen panden. Aandacht voor duurzaam bouwen en beheren van gebouwen kan dus voor substantiële duurzaamheidswinst zorgen. Net zoals energiebesparing bij klimaatbeheersing en verlichting.

Ook goed werkgeverschap en diversiteit & arbeidsparticipatie zijn belangrijke thema's binnen culturele instellingen. Minder uitval en betere dienstverlening zijn een direct gevolg.

Steeds meer culturele instellingen hebben een actief beleid op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Vaak in combinatie met een eigen actief MVO beleid. Dit kan sponsoring zijn, letterlijk de handen uit de mouwen steken, maar ook het beschikbaar stellen van kennis en exposure.

Waarom MVO?

Er wordt van culturele instellingen steeds vaker verwacht dat zij hun maatschappelijke rol expliciet maken. Subsidies voor culturele instellingen worden in toenemende mate gekoppeld aan de maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten. Dit gaat verder dan alleen de maatschappelijke taak die culturele instellingen in essentie al invullen. Het gaat ook om een duurzame bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, duurzaam inkopen, duurzaam (ver)bouwen en transparantie.

MVO biedt culturele instellingen een kans om banden met bedrijven aan te halen en om bedrijven te betrekken bij de activiteiten. Veel bedrijven die met MBO aan de slag zijn zoeken samenwerking met culturele instellingen met een maatschappelijke meerwaarde. Deze bedrijven willen vanuit hun MBO-beleid ondersteuning bieden in de vorm van sponsoring of het beschikbaar stellen van kennis en exposure. Een culturele instelling die weet wat MVO is, en hiermee ook aan de slag is, heeft hierbij voordeel.

 

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen