Skip naar content

Delfstoffenwinning

Bedrijven in deze bedrijfstak winnen grondstoffen van (economische) waarde uit de grond. Het belangrijkste raakvlak met MVO is het herinrichten van een ontgonnen gebied. Wanneer hier bijvoorbeeld een natuurpark geplaatst wordt, blijft er een goede milieubalans.

 

Bedrijven in deze bedrijfstak winnen grondstoffen van (economische) waarde uit de grond. In Nederland zijn dit grondstoffen als zand, grind, klei, steenkool, kalk, zout, aardolie en aardgas. Deze grondstoffen worden vooral in de bouw en voor de infrastructuur gebruikt. Veel grondstoffen die niet in Nederland gewonnen worden, worden geïmporteerd uit het buitenland. Voor winning van oppervlaktedelfstoffen is in Nederland jaarlijks veel land nodig. Ongeveer de helft daarvan blijft achter als diep water. De andere helft krijgt via herinrichting een nieuwe ruimtelijke bestemming, bijvoorbeeld als natuur- of recreatiegebied. 

 

MVO in delfstoffenwinning

De impact van delfstoffenwinning op het milieu is groot omdat er veel land voor nodig is. Er is grote invloed op het natuurlandschap omdat de delfstoffen veelal gewonnen worden uit natuurgebieden. Herbestemming van de ontgonnen gebieden als natuur- of recreatiegebied zorgt er voor dat er een goede milieubalans blijft bestaan. Communicatie over deze impact en eventuele herbestemming met direct betrokkenen voorkomt problemen.

Vanwege de zware aard van de werkzaamheden spelen goed werkgeverschap en HR ook een grote rol. Denk aan het zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers.

De cradle to cradle gedachte kan ook in de delfstoffenwinning toegepast worden. Door hergebruik van ruimte en reststoffen wordt een maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd en neemt de noodzaak tot directe grondstoffenwinning af.

Het transport kan beperkt worden door het compacter maken van de producten en het verkleinen van de afstand tussen producent en klant. Directe winst zit ook in efficiëntere belading en planning. Vermindering van emissies levert ook milieuwinst op.

 

Waarom MVO?

Delfstoffenwinning heeft invloed op het natuurlandschap omdat de delfstoffen gewonnen worden uit natuurgebieden. Dit zorgt voor verstoring van de natuur, verdwijning van natuur en uitputting van natuurlijke grondstoffen. Ook na het ontginnen van natuurgebieden hebben bedrijven in de delfstoffenwinning invloed op het landschap: door de ontgonnen gebieden te herbestemmen als natuur- of recreatiegebied.

Ook heeft delfstofwinning een grote impact op het milieu. Denk aan erosie en water- en bodemkwaliteit.

Door bovengenoemde impact van delfstofwinnaars is het belangrijk goed contact te hebben met belanghebbenden (omwonenden, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, recreatieondernemers, bouwondernemingen etc.), zodat rekening kan worden gehouden met de wensen van deze belanghebbenden.

 

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen