Skip naar content

Overheid en onderwijs

Op deze pagina vindt u alle informatie over MVO in overheid en onderwijs, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Overheid en onderwijs

Overheid en onderwijs maken deel uit van de publieke sector. Onder de overheid vallen niet alleen de rijksoverheid - de ministeries - de provincies en gemeenten, maar ook de uitvoeringsorganen van de ministeries en de waterschappen. Het onderwijsveld is breed en loopt van het basisonderwijs tot voorgezet, middelbaar en hoger onderwijs, naar speciaal en volwassenenonderwijs.

Bibliotheek

Op 12 mei 2011 presenteert de werkgroep van VNO-NCW, MVO Nederland, De Groene Zaak en NEVI hun conceptadvies over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Dit document is de conceptversie van het...
Special over het stimuleren van MVO door lokale overheden. Een uitgave van P+ en MVO Nederland.
Thema-overzicht van duurzaam inkopen in het hoger onderwijs. Het overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor docenten en onderwijsmanagement en schetst de recente inzichten op het gebied van...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

Een toegankelijke website ontwikkelen is eenvoudig, mits u een aantal zaken goed in de gaten houdt. De Toolkit voor het aanbesteden van toegankelijke ICT van Accessibility helpt u daarbij.

Andere MVO-organisaties en -netwerken

Plado is een platform voor kennisuitwisseling over duurzame ontwikkeling en hoger onderwijs. Het is een podium waar professionals die werkzaam zijn bij onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties een netwerk vormen en kennis uit wisselen rond thema’s die bijdragen aan het opleiden van duurzame professionals. Plado wordt gefaciliteerd door de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO).
Expertisecentrum op het gebied van ICT in het onderwijs. Deze pagina verwijst naar het gedeelte van de website over duurzaamheid.
Deze site biedt een overzicht van nieuws, onderwijsmateriaal, voorbeeldprojecten en links op het gebied van duurzaam onderwijs. De website is een initiatief van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling.
Meer organisaties en netwerken

MVO Prijzen

Universitaire en hbo-studenten die hun scriptie wijden aan een MVO-thema, kunnen meedingen naar de Ricoh MVO Scriptieprijs.
Het ministerie van VROM reikt deze prijs uit aan gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars als ze uitblinken in een initiatief dat energiezuinig wonen en werken aanpakt. Het ministerie van VROM wil hiermee stimuleren de uitstoot van CO2 te blijven verminderen.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen