Skip naar content

Landbouw, bosbouw & visserij

Op deze pagina vindt u informatie over MVO in landbouw, bosbouw en visserij, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's. Sectorspecifieke informatie vindt u op de website mvoindeagribusiness.nl

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Landbouw, bosbouw en visserij

In de landbouw, bosbouw en visserij worden planten en dieren gehouden voor menselijk gebruik. Niet alleen voor voedselproductie, maar bijvoorbeeld ook voor bloemen en planten, bont, leer, biobrandstoffen, drugs, medicijnen en hout. Nederland is op internationaal gebied een belangrijke exporteur van agrarische producten en behoort wereldwijd tot de top drie van landbouwexporteurs.

Bibliotheek

MVO Nederland schetst op basis van bureauonderzoek en meer dan 20 gesprekken met experts en ondernemers de status van duurzaamheid in de leersector.
Bijna een kwart van de Nederlandse MKB’ers doet naar eigen zeggen direct of indirect zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dat blijkt uit telefonische interviews met ruim 1.100 MKB’ers...
Food- en agri-ondernemers kunnen vanaf 25 oktober 2012 online toetsen hoe maatschappelijk verantwoord ze ondernemen met een online duurzaamheidsscan. LEI Wageningen UR ontwikkelde deze scan samen met...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

Andere MVO-organisaties en -netwerken

Het platform heeft als doel om de omzet van duurzaam voedsel jaarlijks met 10-15% te laten groeien.
Het ministerie van LNV werkt samen met het agribusiness bedrijfsleven aan MVO in de sector.
Stichting Probos ondersteunt organisaties en bedrijven door middel van onderzoek en voorlichting over duurzaam bosbeheer.
Meer organisaties en netwerken

MVO Prijzen

Het meest duurzame melkveebedrijf van Nederland en Vlaanderen wordt onderscheiden met de CRV-Duurzaamheidstrofee. Zowel de jury als het publiek bepalen de uitslag.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen