Skip naar content

Industrie

Op deze pagina vindt u alle informatie over MVO in de industrie, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Industrie

Industriële bedrijven verwerken grondstoffen (of halffabricaten) tot materiële producten voor de groot- of detailhandel in het binnen- of buitenland. De industrie behoort in Nederland tot de grootste sectoren qua werkgelegenheid en omzet. De industrie heeft een enorme impact op duurzaamheid.

Bibliotheek

Aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslandengroeit en biedt marktkansen voor Nederlandse cleantechbedrijven. Ditblijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV, uitgevoerd in...
Bijna een kwart van de Nederlandse MKB’ers doet naar eigen zeggen direct of indirect zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dat blijkt uit telefonische interviews met ruim 1.100 MKB’ers...
Uit dit verkennende onderzoek onder industriële MKB-bedrijven blijkt dat problemen rond grondstoffen op het gebied van prijsstijgingen en slechte toevoer/beschikbaarheid inmiddels voor veel bedrijven...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

De website www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dé kennisbank voor alle vragen die ondernemers hebben over veilig werken, gevaarlijke stoffen, goed werkgeverschap en natuurlijk de Arbowetgeving.
de Fair Wage Ladder is een innovatieve online tool die merken, fabrieken, vakbonden en NGO's helpt om toe te werken naar een leefbaar loon voor arbeiders in de kledingindustrie.
Ketenverantwoordelijkheid: Welke dilemma's komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn slimme stappen om te nemen? Ondernemers, directieleden en inkopers gaan in workshops van MVO Nederland aan de slag met de ketensimulator, een interactieve tool gericht op ketenverantwoordelijkheid.
Meer MVO Tools

Andere MVO-organisaties en -netwerken

FME-CWM is een ondernemersorganisatie in de technologische industrie. FME-CWM biedt informatie over verschillende MVO-thema’s.
De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw is de belangenorganisatie voor de Nederlandse staalbouwers.
Koninklijke Metaalunie is een ondernemersvereniging voor het MKB in de metaal. De belangenbehartiging van de Koninklijke Metaalunie richt zich ook op veel MVO-gerelateerde thema’s.
Meer organisaties en netwerken

MVO Prijzen

De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie reikt deze tweejaarlijkse prijs uit aan het best-scorende bedrijf in deze sector dat onderneemt vanuit het perspectief van duurzaam ondernemen.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen