Skip naar content

Groothandel

Op deze pagina vindt u alles over MVO in de groothandel, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Groothandel

Als schakel tussen buitenlandse producenten en binnenlandse afnemers speelt de groothandel een cruciale en invloedrijke rol als assortimentssamensteller en distributeur in diverse ketens. De MVO-issues in deze sector zijn breed en afhankelijk van specifieke zaken binnen de ketens.

Bibliotheek

MVO Nederland schetst op basis van bureauonderzoek en meer dan 20 gesprekken met experts en ondernemers de status van duurzaamheid in de leersector.
MVO Nederland schetst in dit document op basis van meer dan 40 interviews met ondernemers en experts de obstakels voor duurzaamheid in de Nederlandse textielsector: margedruk, gebrekkige...
Bijna een kwart van de Nederlandse MKB’ers doet naar eigen zeggen direct of indirect zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dat blijkt uit telefonische interviews met ruim 1.100 MKB’ers...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

Wilt u op een structurele manier aan de slag met MVO volgens ISO 26000? Ga naar www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl. Op deze website ontdekt u wat MVO voor uw bedrijf betekent. En hoe u MVO in uw bedrijfsvoering kunt opnemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000.
Het Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wijst ondernemers de weg in het verduurzamen van handelsketens.
Ketenverantwoordelijkheid: Welke dilemma's komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn slimme stappen om te nemen? Ondernemers, directieleden en inkopers gaan in workshops van MVO Nederland aan de slag met de ketensimulator, een interactieve tool gericht op ketenverantwoordelijkheid.
Meer MVO Tools

Andere MVO-organisaties en -netwerken

NVG
Het NVG is de overkoepelende ondernemersorganisatie die de veelzijdige belangen behartigt van de Nederlandse groothandel en de daaraan gelieerde internationale handel.
Dibevo is de brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierensector. Dibevo verenigt de gehele bedrijfskolom binnen de huisdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1600 bedrijven.
VGB
De VGB is de branchevereniging van de groothandel in bloemen en planten. Zij vertegenwoordigt ruim vijfenzestig procent van de omzet van de totale Nederlandse bloemen- en plantengroothandel.
Meer organisaties en netwerken

MVO Prijzen

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen