Skip naar content

Detailhandel

Op deze pagina vindt u alle informatie over MVO in de detailhandel, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Detailhandel

De detailhandel levert allerhande producten en diensten aan consumenten. Via fysieke winkels en in toenemende mate online, via webshops. Omdat ondernemers in de detailhandel direct contact met consumenten hebben, spelen zij een belangrijke rol op het gebied van MVO.

Bibliotheek

MVO Nederland schetst op basis van bureauonderzoek en meer dan 20 gesprekken met experts en ondernemers de status van duurzaamheid in de leersector.
MVO Nederland schetst in dit document op basis van meer dan 40 interviews met ondernemers en experts de obstakels voor duurzaamheid in de Nederlandse textielsector: margedruk, gebrekkige...
Grensverleggers, een initiatief van MVO Nederland, is live. Zes Nederlandse MKB-ondernemers vertellen over  de dagelijkse praktijk van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

Ketenverantwoordelijkheid: Welke dilemma's komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn slimme stappen om te nemen? Ondernemers, directieleden en inkopers gaan in workshops van MVO Nederland aan de slag met de ketensimulator, een interactieve tool gericht op ketenverantwoordelijkheid.
Welke programma's en gedragscodes zijn er voor uw branche? En hoe weet u of u met die gedragscodes voldoet aan de internationaal erkende MVO richtlijnen van de OESO, de ILO en de VN? De Navigator MVO Richtlijnen schept duidelijkheid.

Andere MVO-organisaties en -netwerken

Samenwerkingsverband tussen werkgevers en werknemers in de detailhandel. Duurzaam ondernemen is één van de zes kernthema’s van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel. De site biedt dan ook informatie en tips over MVO voor ondernemers in de detailhandel.
INretail (voorheen CBW-MITEX) is de brancheorganisatie voor detaillisten in de wonen-, mode-, schoenen- en sportbranche.
Het Energiecentrum is een kenniscentrum op het gebied van energiebesparing voor mkb-ondernemers en hun brancheorganisaties.

MVO Prijzen

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen