Skip naar content

Delfstoffenwinning

Op deze pagina vindt u alle informatie over MVO in delfstoffenwinning, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Delfstoffenwinning

Bedrijven in deze bedrijfstak winnen grondstoffen van (economische) waarde uit de grond. Het belangrijkste raakvlak met MVO is het herinrichten van een ontgonnen gebied. Wanneer hier bijvoorbeeld een natuurpark geplaatst wordt, blijft er een goede milieubalans.

Bibliotheek

Bijna een kwart van de Nederlandse MKB’ers doet naar eigen zeggen direct of indirect zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dat blijkt uit telefonische interviews met ruim 1.100 MKB’ers...
25 september 2011 Bijna twintig partijen in de Nederlandse bouwwereld gaan samenwerken in het Programma verduurzaming betonketen. Van productie tot toepassing en hergebruik werken zij aan vergaande...
De mensheid loopt aan tegen de limieten van de aarde. Volgens recent onderzoek van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties moeten we straks meer doen met minder. De wereldvoorraad aan...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

Ketenverantwoordelijkheid: Welke dilemma's komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn slimme stappen om te nemen? Ondernemers, directieleden en inkopers gaan in workshops van MVO Nederland aan de slag met de ketensimulator, een interactieve tool gericht op ketenverantwoordelijkheid.

Andere MVO-organisaties en -netwerken

Bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling. Stroming ontwikkelt visies en voert projecten uit waarbij de winning van klei, zand, grind en mergel bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.
Cascade is de brancheorganisatie van zand- en grindwinners in Nederland en zet zich in voor duurzame zand- en grindwinning.
Platform van bedrijven die bouwgrondstoffen produceren of gebruiken, overheden en maatschappelijke groepen. Het Platform voor Duurzame Bouwgrondstoffenvoorziening faciliteert de uitwisseling van kennis, meningen en ideeën over bouwgrondstoffenvoorziening.

MVO Prijzen

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen