Skip naar content

Bouw

Op deze pagina vindt u alle informatie over MVO in de bouw, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Bouw

Bedrijven in de bouw houden zich bezig met het vervaardigen van gebouwen, bouwwerken en het aanleggen van infrastructuur. Tot deze bedrijfstak behoren onder andere aannemers, bedrijven in de afbouw en onderhoud, installateurs, schilders, sloopbedrijven, bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw.

Bibliotheek

Open innovatie en co-creatie kunnen MVO-processen versnellen. In het project ‘Bruggen Bouwen voor energiebesparing in de bebouwde omgeving’ bracht MVO Nederland de afgelopen maanden bedrijven uit de...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

De Build for All Reference Manual is een handleiding die heel simpel uitlegt waarom toegankelijkheid vanzelfsprekend is, in plaats van een sluitpost.
Eco-Instal geeft inzicht in de materiaalgebonden milieubelasting van gebouwen en GWW-werken.
Website met informatie over duurzaam hout voor ondernemers, consumenten en brancheorganisaties. Bewust met Hout is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.
Meer MVO Tools

Andere MVO-organisaties en -netwerken

Webportal met informatie over arbeidsomstandigheden in de bouw. Met tools om uw arbobeleid vorm te geven, informatie over de grootste risicogebieden en maatregelen om hier iets aan te doen.
Op deze website treft u aanbieders van klimaatvriendelijke producten en diensten. Door groen te ondernemen voldoet u aan de verwachtingen van uw klanten en werknemers, levert u een bijdrage aan duurzaam ondernemen en onderscheidt u zich in de markt.
Change Magazine beoogt een betrouwbare toegangspoort tot klimaatinformatie te zijn.
Meer organisaties en netwerken

MVO Prijzen

Woningcorporaties die vooruitstrevende initiatieven nemen op het gebied van MVO, kunnen zich inschrijven voor Reasult MVO Award.
Het ministerie van VROM reikt deze prijs uit aan gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars als ze uitblinken in een initiatief dat energiezuinig wonen en werken aanpakt. Het ministerie van VROM wil hiermee stimuleren de uitstoot van CO2 te blijven verminderen.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen