Skip naar content

Expeditie Sociale Innovatie Topsectoren (maart - juli 2013)

Overzicht

Onderzoeken van Erasmus Universiteit en EIM tonen aan dat bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere concurrentiepositie hebben. Investeringen in sociale innovatie dragen veel meer bij aan innovatiesucces (75%) dan investeringen in technologische innovatie (25%).

In maart 2013 start MVO Nederland, in samenwerking met TNO,
Syntens, INSCOPE en De Baak de Expeditie Sociale Innovatie Topsectoren.

In het kort

De expeditie is:
- een leernetwerk voor 12 bedrijven

- gericht op sociale innovatie

- een diverse groep bedrijven uit verschillende topsectoren

- voor ondernemers en managers met eindverantwoordelijkheid voor een bedrijf(sonderdeel)

- kennis en coaching door experts
- acht bijeenkomsten

- werken aan de ambitie van het bedrijf en aan een gezamenlijke ambitie


Resultaat

Na afloop van de expeditie:
- weet u wat sociale innovatie is
- weet u waar de kansen liggen van sociale innovatie in uw bedrijf
- weet u hoe u deze kansen kunt gaan benutten
- heeft u de eerste concrete stappen gezet om sociaal te innoveren in uw bedrijf

Data
*

- Ambitieworkshop: 19 & 20 maart 2013
- Intervisiebijeenkomsten (halve dag): 9 april, 7 mei en 9 juli 2013
- Workshops (1 dag): 18 april, 23 mei en 6 juni 2013

Kosten

Subsidie van het ministerie van Economische Zaken maakt het mogelijk om deel te nemen aan de Expeditie Sociale Innovatie Topsectoren voor een bijdrage van EUR 1000,- (ex BTW).

Meer informatie

Factsheet
Nieuwsbericht
Praktijkvoorbeeld sociale innovatie - Novochem

Contact & aanmelden

- Michela van Kampen, sectormanager bij MVO Nederland, via 06 - 52 37 64 08 of e-mail
- Glenn van der Burg, programmamanager People bij MVO Nederland, via 06 - 22 69 25 60 of e-mail

De Expeditie Sociale Innovatie Topsectoren wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken.

* Data onder voorbehoud

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen