Skip naar content

Agenda

Maart 2012

<2012>
JanFebMrtApr
MeiJunJulAug
SepOktNovDec

Opleiding van KAM-coördinator tot MVO-coördinator/-adviseur

dinsdag 8 mei - 08:30 - donderdag 6 december - 17:00

Overzicht

Van KAM-coördinator tot MVO-coördinator/-adviseur

Doel van de opleiding
Met de opleiding Van KAM-coördinator tot MVO-coördinator/-adviseur wordt de deelnemer opgeleid om MVO te kunnen structureren, implementeren en coördineren binnen een organisatie. De omvang van de organisatie is niet van belang met betrekking tot de inhoud van de functie. Als basis wordt de deelnemer opgeleid tot KAM-coördinator om daarna nog een stap verder te zetten richting MVO-coördinator/-adviseur.

De MVO-coördinator kan na voltooiing van deze opleiding een MVO-beleid opstellen op basis van de kernwaarden en kerncompetenties van een organisatie waarmee de richting wordt bepaald voor de invulling van MVO binnen die organisatie. Daarnaast kan de deelnemer de implementatie en uitvoering van het beleid coördineren en het management adviseren over MVO-vraagstukken.

Belangrijk bij het opstellen van een beleid met betrekking tot en de implementatie van MVO is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes moeten door de MVO-coördinator weloverwogen gemaakt kunnen worden dan wel voorgelegd worden aan de verantwoordelijken.

Daarnaast is MVO een constante ontwikkeling binnen een organisatie. Het is nooit afgerond aangezien de wereld blijft veranderen en je als bedrijf moet mee veranderen. Een MVO-coördinator moet toezien op deze ontwikkeling en iedere keer bepalen of deze ontwikkeling bij draagt aan de gestelde MVO-doelstellingen en de gekozen richting.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
taken en verantwoordelijkheden van de KAM-coördinator: positie in de organisatie, creëren van draagvlak, tips en valkuilen;
kwaliteits-, milieu- en arbozorgsystemen: opzetten en implementatie, NEN-EN-ISO 9000-normen, ISO 14001, OHSAS 18001;
ISO 9000 normen, 2008 versie: relatie van de ISO-normen met het integraal managementsysteem;
klanttevredenheid, HRM, meten, analyseren en verbeteren;
handboek kwaliteit, arbo en milieu: procedures, structuur, werkinstructie, beheersing en onderhoud;
adviesvaardigheden: omgaan met weerstanden;
informatie over de inhoud van de norm ISO 26000;
duurzaam inkopen en verantwoord ketenbeheer;
uitleg en praktijkvoorbeelden CO2 ladder en duurzaamheidcriteria van Agentschap NL (voorheen SenterNovem);
behandelen zeven kernonderwerpen van MVO:
- Behoorlijk bestuur (Organizational governance)
- Mensenrechten (Human rights)
- Arbeidsomstandigheden (Labour practices)
- Milieu (The Environment)
- Eerlijk handelen (Fair operating practices)
- Consumentenbelangen (Consumer issues)
- Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling (Community
involvement en development)
commerciele mogelijkheden van MVO.

Inschrijven is mogelijk via:
I. http://www.acvo.nl/index.php/agenda-inschrijven/details/857-kam-mvo-cooe...
E. info@acvo.nl
T. 0527 - 61 21 36

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen