Skip naar content

Innovatie & Inzetbaarheid van Medewerkers

woensdag 4 april - 15:00 - 18:00

Overzicht

Organisaties die willen blijven presteren staan permanent onder druk. Ze moeten blijvend investeren in (preventief) onderhoud van zichzelf en hun personeelsbestand. Ontgroening, vergrijzing, bezuinigingen, technologische vernieuwing, nieuwe concurrenten of wetgeving. Daarom zijn organisaties die investeren in duurzaam inzetbare medewerkers in het voordeel.

De toekomst van werk, mentaal kapitaal en productiviteit
Dr. Jan Walburg zal ingaan op de psychisch sociale problemen die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Hoe kan verzuim worden voorkomen en blijft men gezond aan de slag? Tevens komt aan bod hoe de mentale vitaliteit bijdraagt aan een hogere productiviteit en lagere kosten op de werkvloer. Dit vraagstuk staat meer dan ooit in de belangstelling.

Innovatie vergroot de inzetbaarheid
De aanpak die gebruikt wordt om producten te innoveren kan ook worden ingezet bij personeel. De fysische, psychische en sociale situatie bepalen de mogelijkheden om te vernieuwen en bovenal te verbeteren. Prof. dr. Jan Schoormans zal in zijn verhaal ingaan op de aanpak en kennis die wordt gebruikt bij productinnovatie en hoe dit ook kan worden ingezet bij werknemers om hun inzetbaarheid te vergroten. Vooroordelen over ouderen die niet willen innoveren en de daaraan gekoppelde starheid worden blootgelegd en onderzocht. Moet er anders worden gekeken naar de ouderen, of moeten we anders aankijken tegen werk?

Motiveren 3.0
Tijdens deze Inspiratiesessie neemt Frank Goijarts u op een interactieve manier mee in de psychologie van gedragsverandering. Hoe kunt u effectief invloed uitoefenen op gedrag en inzet van uw ervaren medewerkers, zodat ze langer en met meer plezier productief doorwerken?
Door middel van Motivational Interviewing wordt aangetoond hoe men door gesprekstechnieken de ontwikkeling en inzetbaarheid van ouderen kan vergroten. Wij geven u op een ludieke en inspirerende wijze inzage in de dagelijkse praktijk en toekomst.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen